Kaj je projekt za gradbeno dovoljenje?

Namen projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) je pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti. V pravilniku o projektni dokumentaciji je zato zelo podrobno določena predvsem vsebina vodilne mape, ki mora vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu. Z ustrezno dokumentacijo se nato lahko dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti.

Vodilna mapa zato torej vsebuje splošne podatke o objektu in soglasjih, podatke o izdelovalcu projekta, izjavo odgovornega vodje projekta, povzetek revizijskega poročila, lokacijske podatke in izkaze, kot so kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev in grafični prikazi.

Poleg vodilne mape, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenje vsebuje tudi načrt arhitekture, v katerega je zajeto tehnično poročilo z oceno investicije in risbe(tlorisi vseh etaž, risbe strehe, fasade, risbe temeljenja in kanalizacije,…). Kjer je to zahtevano, je potrebno dodati tudi načrt krajinske arhitekture.

Poleg načrta arhitekture so potrebni tudi načrti gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov, kot so načrt vodovodnega priključka, načrt kanalizacijskega priključka in načrt cestnega priključka. Pomemben del PGD pa je tudi tehnično poročilo in risbe strojnih instalacij in opreme, kot so ogrevanje, klimatizacija, prezračevanje, gradbena fizika in podobno.

Kjer je potrebno pa se v PGD vključijo tudi načrti telekomunikacij, tehnološki načrt, načrti izkopov in osnovne podgradnje za podzemne objekte. Seveda je podrobnejša dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja odvisna tudi od same vrste gradnje in zahtevnosti objekta.

Če vas je ob branju zaskrbelo, koliko je vse te potrebne dokumentacije, naj vas potolažimo, da je za vas tu na voljo arhitekturni biro Enplan, ki bo poskrbel za vse. Lahko se pred tem tudi brezplačno posvetujete z njimi ali pa jim pošljete povpraševanje in samo za vas bodo pripravili ponudbo. Naredili bodo tudi brezplačno preverbo zemljišča, tako da vam bodo lahko lažje svetovali in objasnili morebitne nerazumljive zadeve.

Similar Posts
Epoksi industrijski tlaki za trajna tla
Imate mogoče težave s tem, da tla v vašem objektu niso najbolj odporna? Vas skrbi, kakšna bo odpornost vaših novih...
Načrti za hišo – od ideje do celovite projektne dokumentacije
Ste tudi vi prišli do tistega čarobnega trenutka, ko se bodo vaše sanje o lastni hiši pričele uresničevati? To je...

There are no comments yet, add one below.

Leave a Reply


Name (required)

Email (required)

Website